Advertising and content on LinkedIn

LinkedIn är ett socialt yrkesnätverk som har växt som en raket de senaste 10 åren och är nu uppe i 400 miljoner medlemmar. Den håller på växa sig redan större i Sverige och är en del av människors arbetsvardag med i genomsnitt 1 inloggning per dag och medlem i Sverige.

 

Hur fungerar annonsering på LinkedIn?

För att kunna annonsera på LinkedIn behöver man ett annonsörskonto, helst också en företagssida (om de inte är så att du vill driva trafik till dig själv!) en budget och som vilken annan kampanj som helst, ett tydligt mål och målavkastning på kanalen. Det går att sponsra dina inlägg, lägga upp klassiska annonser samt driva till vilken hemsida som helst.

 

Varför annonsera?

Det finns flera eventuella anledningar att annonsera på LinkedIn – målgruppen man vill nå finns där, innehållet man försöker få spinn på fungerar inte organiskt, man vill få direkta leads eller börja fylla på köptratten. Hur som helst, om du vet vilken roll, yrke, plats, företag eller kunskaper då har en bra chans att nå dem via LinkedIn.

 

Dra inte igång LinkedIn-annonsering om…

..du inte har definierat din målgrupp än eller inte vet hur man segmenterar målgruppen med annonseringsverktyget. Detsamma gäller om du är helt ny till kanalen eftersom den fungerar annorlunda och har andra spelregler än andra kanaler så som Twitter eller Facebook..

 

Lärdomar från att annonsera och agera på Linkedin

  • Se till att koppla spårning rätt från början med ditt konto – rätt data = rätt beslut
  • Kolla andra företagskonton för inspiration
  • Använd intern-data för att segmentera din målgrupp – och kunskap. Vilka är typiska slutkunder?
  • Förbered innehåll som kan återanvändas
  • Klicken kan vara dyra – se till att de gör nytta för dig

 

Ta gärna kontakt med mig om ni vill diskutera hjälp.

 

 

 

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
Cheap Oakley Sunglasses Fifa Coins Fifa Coins Cheap Fifa Coins buy cheap fifa coins buy fifa coins cheap fifa coins fifa coins sale Fifa Coins cheap fifa coins sale fifa coins for sale cheap fifa coins price